Profil spoločnosti

FinWorld, s.r.o. je konzultačno – poradenská spoločnosť s európskou pôsobnosťou a sídlom na Slovensku.

Od  roku  2006  poskytuje  spoločnosť  FinWorld,  s.r.o.  špecializované  služby  pre  programovú  a   projektovú  podporu infraštrukturálnych projektov prevažne v sektore životné prostredie klientom verejnej a súkromno – podnikateľskej sféry.

Pre  poskytovanie  služieb  s  najvyššou  odbornou  starostlivosťou  využíva  spoločnosť  FinWorld,  s.r.o.  vysokú odbornú úroveň a  dlhoročné skúsenosti vlastných kapacít v spolupráci s  garantovanými domácimi a  zahraničnými  odborníkmi v oblasti ekonomiky, práva a  technických vied a to ako na Slovensku, tak aj v krajinách pristupujúcich  k  EÚ a rozvojových krajinách.